Správa CHKO Moravský kras >> Správa informuje >> Aktuality >> Zatravnění I. zóny v CHKO Moravský kras dokončeno

Zatravnění I. zóny v CHKO Moravský kras dokončeno

Zatravnění I. zóny v CHKO Moravský kras dokončeno

27.11.2020

V Moravském krasu dokončili zatravnění orné půdy v I. zóně. Jeskyně a jejich obyvatele tak již nebudou ohrožovat jedovaté látky.

V roce 2019 byla nově vyhlášena CHKO Moravský kras. Kromě změny hranice došlo i ke změně zonace. První zóna byla vymezena nad jeskyněmi a kolem závrtů z důvodu ochrany krasového podzemí a podzemních vod před průsaky a splachy hnojiv a pesticidních látek z intenzivní zemědělské činnosti.

zatravnění Harbešské plošiny - osetí vojtěškotravní směsí (foto Stanislav Koukal)  zatravnění nad Amatérskou jeskyní (foto Stanislav Koukal)  zatravněný závrt (foto Stanislav Koukal)  zatravněný závrt u Šošůvky, podzim 2020(foto Marie Kotyzová)  zatravňování závrtu u Šošůvky, podzim 2019 (foto Leoš Štefka)

Díky zatravnění 114 ha orné půdy došlo již v roce 2020 k výraznému snížení koncentrací pesticidních látek ve skapových vodách v jeskyních. Celkem bylo zatravněno 11 ha regionální travní směsí (85 druhů rostlin), 64 ha druhově obohacenou travní směsí (16 druhů rostlin) a 39 ha vojtěškotravní směsí (4 druhy rostlin). Na nákup regionální a druhově obohacené travní směsi přispěla AOPK ČR z Programu péče o krajinu.

Zatravnění přispělo nejen k ochraně krasového podzemí a vod před znečištěním, ale také k rozčlenění zemědělské krajiny. Ostrůvky zeleně na orné půdě se tak stávají domovem pro řadu živočichů a různé druhy rostlin včetně vzácných a ohrožených plevelů, které ze zemědělské krajiny nenávratně mizí. Změnami ve vývoji vegetace nově zatravněných ploch včetně rozborů půd a výskytu půdního edafonu a dalších druhů živočichů se zabývá čtyřletá studie AOPK ČR.

AOPK ČR, Správa CHKO Moravský kras děkuje všem zemědělcům, kteří se podíleli na zatravnění I. zóny

Správa CHKO Moravský kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt