Správa CHKO Moravský kras >> Správa informuje >> Aktuality >> XIII. ročník Evropské netopýří noci v CHKO Moravský kras

XIII. ročník Evropské netopýří noci v CHKO Moravský kras

XIII. ročník Evropské netopýří noci v CHKO Moravský kras

7.10.2014

V sobotu 13. 9. 2014, byla uspořádána 18. Evropská noc pro netopýry. Na území CHKO Moravský kras to byl již 14. ročník a z toho 3. ročník opět v areálu jeskyně Sloupsko-šošůvské.

Akci zajišťovalo 16 pořadatelů ze 7 organizací. Začátek Netopýří noci byl stanoven na 17.00 hod. a celý program byl 4 x zopakován (začátek v 17.00, dále v 17.50, následovně v 18,45 a konečně poslední bylo zahájení v 19,35 hod.). Po úvodním slovu byla prohlídka jeskyně Sloupsko-šošůvské, dále promítání filmu „Netopýři ve tmě“ v jeskyni Kůlna a program zakončovala ukázka 4 druhů netopýrů spojená s besedou o netopýrech. Netopýří noc byla zakončena v 22,00 hod. Mimo vlastní program byla zájemcům nabízena tématická literatura o netopýrech a další suvenýry související s problematikou.  Bylo zajištěno i občerstvení a dostatečná parkovací plocha v areálu jeskyně.

Přes nepřízeň počasí zde bylo celkem 325 účastníků, z tohoto počtu bylo cca 40 % dětí, dopravu zajišťovaly 2 autobusy. Každému návštěvníkovi byla předána pamětní vstupenka ENN.

Dík patří nejen těm, kteří přímo prezentovali jednotlivé části programu, ale i všem dalším, kteří se podíleli na zdárném zajištění akce, včetně našich strážců. Velký podíl na hladkém průběhu mají pracovníci SJ ČR-Správa jeskyní Moravský kras z provozu jeskyně Sloupsko-šošůvské.  Velice se nám osvědčilo pořádat Netopýří noc na lokalitě, kde je dobré zázemí.  

Foto: Leoš Štefka

Text: Miroslav Kovařík - Hlavní koordinátor ENN v Moravském krasu

 

Správa CHKO Moravský kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt