Správa CHKO Moravský kras >> Správa informuje >> Aktuality >> Správa CHKO Moravský kras chrání tisové semenáčky

Správa CHKO Moravský kras chrání tisové semenáčky

Správa CHKO Moravský kras chrání tisové semenáčky

21.12.2018

Pro své kvalitní a dekorativní dřevo byl tis v minulosti téměř vyhuben. Správa CHKO Moravský kras se proto snaží o pomoc této dřevině.

Pro své kvalitní a dekorativní dřevo byl tis v minulosti téměř vyhuben. Na území CHKO Moravský kras zůstala zachována druhá nejpočetnější populace chráněného tisu červeného v České republice (hned po CHKO Kokořínsko – Máchův kraj), která čítá cca 2700 jedinců. Ačkoliv je celá dřevina, až na červený nepravý míšek obalující semeno, jedovatá, trpí semenáčky tisu okusem zvěří. Proto se v Moravském krasu téměř nevyskytují větší tisové semenáčky, které by postupně doplňovaly stávající populaci tisu.

Správa CHKO Moravský kras navázala na práce prováděné v minulém roce a i letos dále instalovala individuální ochrany (malé oplůtky) ze svařovaného pletiva kolem perspektivních tisových semenáčků. Doufáme, že toto poměrně nákladné opatření ochrání tisové semenáčky před zuby zvěře a postupně dojde ke zvýšení zastoupení tisu v lesích Moravského krasu.

ochrana_tis01m

Správa CHKO Moravský kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt