Správa CHKO Moravský kras >> Správa informuje >> Aktuality >> Seminář o hospodaření s vodou úspěšně proběhl

Seminář o hospodaření s vodou úspěšně proběhl

Seminář o hospodaření s vodou úspěšně proběhl

4.3.2019

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, oddělení Správa CHKO Moravský kras ve spolupráci s Českou geologickou službou a Českým hydrometeorologickým ústavem uspořádala 26. února seminář „Jak hospodařit s vodou nejen v Moravském krasu".

Semináře se zúčastnilo 51 zástupců z vodoprávních úřadů, měst a obcí a také odborníků z organizací hospodařících na území CHKO Moravský kras. Ti byli seznámeni s hydrologií Moravského krasu, dopady sucha na hospodaření s vodními zdroji, potřebou chránit zásoby podzemních vod před nadměrným čerpáním vod z vrtů a negativními dopady vrtů a odběrů podzemních vod na krasové prostředí.

03_3

Účastníci semináře diskutovali nad opatřeními, které by mohly pomoci zlepšit situaci s nedostatkem vody v krajině. Velkým přínosem semináře byla výměna zkušeností a vzájemné informování o možnostech jednotlivých organizací pomoci se podílet na zlepšení současné situace hospodaření s vodou.

03_1

Správa CHKO Moravský kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt