Správa CHKO Moravský kras >> Správa informuje >> Aktuality >> Podzim je časem sázení stromů

Podzim je časem sázení stromů

Podzim je časem sázení stromů

20.11.2020

V letošním roce AOPK ČR podpořila z Programu péče o krajinu výsadbu 290 ovocných dřevin – vysokokmenů, 43 menších stromů a 300 ks keřů v nelesní krajině CHKO Moravský kras.

Kromě výsadby dřevin v obecním sadu v Březině byly vysazeny staré odrůdy ovocných dřevin v Tyršově sadu v Habrůvce, dosazena alej mezi Sloupem, Vavřincem a Veselicí, vysazeny dřeviny v zemědělské krajině u obce Žďár a založen budoucí polní sad u Vilémovic. 

AOPK ČR dlouhodobě spolupracuje s obcí Habrůvkou na údržbě největšího a nejzachovalejšího sadu starých odrůd ovocných dřevin na území CHKO Moravský kras. Ve spolupráci se spolkem Horizont byl doplněn Tyršův sad o 11 starých odrůd ovocných dřevinjabloně (odrůdy Vilémovo, Malinové pozdní, Vlkovo jablko a Signe tillisch) a hrušně (Salizburyho máslovka, Krvavka zimní a Clapova máslovka).

foto Hana Špíšková, Vyměření švestkové aleje vedoucí z Vavřince do Sloupa

Do aleje mezi Sloupem, Vavřincem a Veselicí bylo dosazeno 216 starých odrůd slivoní (Stanley, Durancie, Čačanská lepotica, Rodna a Špendlík žlutý), z toho většina na území CHKO Moravský kras. Výsadbu organizoval spolek Horizont spolu s místními občany.

Výsadbu ovocných dřevin v zemědělské krajině u obce Žďár realizovala obec. Místním občanům se podařilo i přes nepřízeň počasí vysadit 40 vysokokmenů slivoní (odrůdy Durancie, Čačanská lepotica a Staneley).

Hana Špíšková_výsadba  aleje

AOPK ČR ve spolupráci s pracovníky Univerzity Palackého a Farmy u Slouků založila extenzivní sad na pozemku ve vlastnictví AOPK ČR u Vilémovic. Pozemek byl zatravněn luční travní směsí a hranice pozemku vytyčeny 2m kůly s bidýlky pro dravce. Do sadu bylo vysazeno 75 vysokokmenů jabloní (3 staré odrůdy a 1 rezistentní – vhodná pro ekologické zemědělství), 21 drobných stromů a 300 keřů původních dřevin a starých odrůd. Rádi bychom spolu s pracovníky univerzity vytvořili experimentální polní sad, kde by byly mezi jednotlivými řadami stromů pěstovány zemědělské plodiny. Věříme, že polní sad bude nejen oázou zeleně v zemědělské krajině, ale také útočištěm pro řadu zajímavých druhů místních rostlin a živočichů.

AOPK ČR  děkuje všem místním občanům, starostům a spolkům, kteří se podíleli na letošní výsadbě. Naše poděkování patří zejména Zdeňkovi Špíškovi, který zajistil sadební materiál a organizoval většinu výsadeb. Doufáme, že v příštích letech se budou moci podobné akce uskutečnit jak s odborným, tak kulturním doprovodným programem, a to vše bez roušek. 

Správa CHKO Moravský kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt