Správa CHKO Moravský kras >> Správa informuje >> Aktuality >> Kácení na Křtinském potoce

Kácení na Křtinském potoce

Kácení na Křtinském potoce

3.2.2020

V minulém týdnu byly pokáceny nebezpečné stromy v břehovém porostu Křtinského potoka. Tam, kde to bylo možné, byla většina dříví ponechána v rezervaci přirozenému rozkladu. Na některých místech byla vytvořena broukoviště.

V minulém týdnu provedlo Povodí Moravy, Závod Dyje, provoz Blansko kácení nebezpečných stromů v břehovém porostu Křtinského potoka v Národní přírodní rezervaci Býčí skála. Vlastní zásah byl v terénu vyznačen za účasti pracovníka Správy CHKO Moravský kras již loni v létě. Káceny byly pouze stromy, které představovaly bezpečnostní riziko (zejména pro přiléhající silnici Adamov- Křtiny).

Broukoviště   Torzo stromu na břehu Křtinského potoka

Tam, kde to bylo možné, byla většina dříví ponechána v rezervaci přirozenému rozkladu. Na některých místech byla vytvořena tzv. broukoviště (uměle sestavený soubor kmenů, částí kmenů nebo masivních větví pro organismy vázané na odumírající nebo odumřelé dřevo). Broukoviště neposkytuje místo pro život pouze hmyzu, ale může také fungovat jako úkryt pro drobné savce, ptáky, případně i plazy, je cenným biotopem pro celou řadu hub a dalších organismů.

Některé stromy byly seřezány na torza o výšce, při které již nepředstavují bezpečnostní riziko. U těchto torz bude odumírání a postupný rozklad probíhat pomaleji a přirozenějším způsobem a poslouží tedy jako biotop těmto organismům po delší dobu.

Správa CHKO Moravský kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt