Správa CHKO Moravský kras >> Rok 2021 - Mezinárodní rok jeskyní a krasu

Rok 2021 - Mezinárodní rok jeskyní a krasu

Mezinárodní rok jeskyní a krasu 2021organizuje Mezinárodní speleologická unie (UIS), celosvětová organizace průzkumníků jeskyní a krasu, vědců, manažerů a pedagogů. Partnery Mezinárodního roku jeskyní a krasu z České republiky jsou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa jeskyní ČR, Česká geologická služba a Česká speleologická společnost.

Prakticky se zapojí pracoviště AOPK ČR - Správa CHKO Moravský kras a Správa CHKO Český kras. Akce plánované u příležitosti Mezinárodního roku jeskyní a krasu budeme postupně zveřejňovat. Cílem akcí za ochranu přírody bude zvýšit veřejné chápání jeskyní a krasu a jejich ochrany zvláště v samotných krasových regionech. Můžete se těšit na panelové výstavy, přednášky a exkurze.

Informační publikace

logo-2021-CavesKarst-2019_4_rgb-white uis

POZNÁVAT, ROZUMĚT A CHRÁNIT

je hlavním mottem Mezinárodního roku jeskyní a krasu.

Hlavní aktivity IYCK:
• zlepšit veřejné povědomí o tom, jak se jeskyně a kras dotýkají každodenního života miliard lidí
podporovat význam jeskyní a krasu prostřednictvím udržitelného rozvoje, zejména pokud jde o kvalitu a kvantitu vody, zemědělství, geoturistiku či ekoturistiku a přírodní a kulturní dědictví
• ukazovat, nakolik je studium a řádné hospodaření s jeskyněmi a krasem rozhodující pro globální ekonomiku a životní prostředí
• budovat celosvětovou vzdělávací kapacitu prostřednictvím aktivit zaměřených na vědu o jeskynních a krasových jevech
• podporovat povědomí o interdisciplinární povaze věd a managementu v oblasti jeskynních a krasových jevů a zdůraznit, jak budou v budoucím výzkumu, vzdělávání a ochraně životního prostředí potřebné interakce mezi různými oblastmi vědy a managementu.
navázat trvalá partnerství s cílem zajistit, aby tyto činnosti, cíle a úspěchy pokračovaly i v budoucnu, až skončí Mezinárodní rok jeskyní a krasu

Jeskyně a kras

Kras je typ krajiny, která pokrývá přibližně 20 % povrchu země. Kras vzniká rozpuštěním skalního podloží. Na povrchu má mnoho podob, proto může být pro běžného člověka obtížné jej rozpoznat. Někdy působí dramaticky a malebně. Velká část krasových forem je ukryta v jeskyních.

Jeskyně a kras představují neocenitelné zdroje. Stovky jeskyní po celém světě jsou přístupné turistům, mnohé z nich se nacházejí v lokalitách světového dědictví. Jeskyně každý rok navštěvuje asi 150 milionů turistů, kteří přinášejí životně důležitou podporu mnoha národním ekonomikám. Zásoby vod v krasu na představují přibližně 20 % světových zdrojů pitné vody a zahrnují největší studny a prameny na Zemi.

Jeskyně a kras jsou domovem mnoha rozmanitých, důležitých a vzácných ekosystémů planety, které podporují ekologickou rozmanitost na povrchu i v podzemí. Nejvýznamnější kulturní a archeologická místa na světě se často nacházejí v krasových či nekrasových jeskyních. I když jeskyně a kras přinášejí užitek všem společnostem, představují také některé jedinečné výzvy.

Jeskyně a související cesty krasových vod nedisponují v zásadě žádnou filtraci znečišťujících látek. Krasové rezervoáry jsou mimořádně složité a málo probádané zásobárny vod, které se velmi obtížně modelují a snadno dochází k jejich kontaminaci. Často dokáží rychle na vzdálenost desítek kilometrů nepozorovaně přenášet patogeny a chemikálie do životně důležitých vodních zdrojů, které slouží lidem a ekosystému. Jeskyně a kras, jež často představují skryté krajinné prvky, nejsou obecně dostatečně probádané. Jen málo vědců a manažerů přírodních zdrojů má potřebnou znalosti pro řádný průzkum a správu těchto útvarů. Mnohé vlády vůbec neberou jeskyně a kras v potaz nebo neuznávají jejich význam.

Správa CHKO Moravský kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt