Detašovaná pracoviště

Zarząd PK Moravský kras >> Správa CHKO Moravský kras

Zarząd PK Moravský kras

Zarząd PK Moravský kras

Svitavská 29, 678 01 Blansko

tel.: +420 516 428 880
fax: +420 516 410 525

morkras@nature.cz

Morawski Kras jest najbardziej rozległym i najlepiej wykształconym obszarem krasowym w Republice Czeskiej. Obszar krasowy stanowi pas wapieni dewońskich na północ od Brna. Tutejszy krajobrazy charakteryzuje się płaskowyżami z dużą ilością lejów oddzielonych głębokimi żlebami przełomowymi. Większość wód, płynąca  z nie należącej do krasu części  Wyżyny Drahańskiej, wnika w ponorach na granicach wapieni do podziemia, gdzie podczas długiej ewolucji geologicznej wytworzyła skomplikowane labirynty jaskiń. Część północna Morawskiego Krasu jest odwadniana rzeczką  Punkvou i jej dopływami. . Znajduje się tu system jaskiniowy Amatérské jaskinie, który mierzy  w połączeniu z pobliskimi jaskiniami bez mała  35 km długości. Sprawia to, że jest zaliczany do najrozleglejszych systemów jaskiniowych w Europie Środkowej. W centrum Morawskiego Krasu głównym systemem jaskiniowym jest Rudické propadání - Býčí skála  o długości 12 km, zaś w części południowej najbardziej znaną jest jaskinia  Ochozská o długości niemal 2 km. Na obszarze Morawskiego Krasu występuje obecnie ponad 1 100 jaskiń. W wielu z nich zachowały się świadectwa dawno wymarłego życia oraz rozwoju społeczeństwa ludzkiego. W jaskini Kůlna znaleziono najstarsze - sprzed 120 000 lat, ślady zamieszkiwania Morawskiego Krasu przez neandertalczyka. Godne uwagi są także znaleziska rycin koni i bizonów na żebrach końskich z jaskini Pekárny. Wykonali je łowcy koni i reniferów, a ich wiek szacuje się na 11 000 do 13 000 lat. Jaskinie są oczywiście główną atrakcją  turystyczną tej krainy. Dla turystów  udostępnione  są: Punkevní, Kateřinská, Balcarka, Výpustek oraz Sloupsko-šošůvské jaskinie, a odwiedza je rocznie około 400 000 osób..

Podłoże geologiczne, ukształtowanie terenu, położenie na granicy obszaru panońskiego i hercyńskiego sprawiają, że  występują tu  także specyficzne siedliska dla roślin i zwierząt z udziałem gatunków karpackich. Godna uwagi jest fauna jaskiń. Najbardziej znane są nietoperze, dotychczas stwierdzono tu 21 ich gatunków. W jaskiniach Morawskiego Krasu żyją także liczne gatunki bezkręgowców, które są doskonale przystosowane do życia w całkowitych ciemnościach. Wiele z nich zostało tu opisane jako nowe dla nauki gatunki. Z kategorii roślin krytycznie zagrożonych rośnie tu na przykład na ścianie skalnej przepaści Macocha relikt glacjalny - zarzyczka górska (Cortusa matthioli), którą można znaleźć w Republice Czeskiej tylko na tym jedynym stanowisku. Lasy, przeważnie o składzie gatunkowym zbliżonym do  naturalnego, pokrywają prawie 60 % obszaru.

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1956
Rozloha: 98 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 4 národní přírodní rezervace
2 národní přírodní památky
11 přírodních rezervací
Jiné údaje: Dále jsou v působnosti Správy CHKO Moravský kras 2 národní přírodní rezervace (NPR Mohelenská hadcová step, NPR Krumlovsko-rokytenské slepence) a 2 národní přírodní památky (NPP Červený kopec, NPP Stránská skála), které se nacházejí mimo území CHKO Moravský kras.    
Zarząd PK Moravský kras

Víte, že...

systém Amatérské jeskyně s téměř 40 km chodeb, dómů a propastí je nejdelším jeskynním systémem v České republice

Zarząd PK Moravský kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt