Správa CHKO Moravský kras >> Nové vyhlášení CHKO Moravský kras

Nové vyhlášení CHKO Moravský kras

Nové vyhlášení CHKO Moravský kras bylo připravováno z důvodu potřeby nahrazení legislativně zastaralého výnosu Ministerstva kultury ČSR, ze dne 4. července 1956, kterým byla CHKO Moravský kras zřízena. Ten byl v dnešní době nejstarším dosud platným výnosem CHKO a byl vydán dokonce ještě před přijetím prvního zákona o ochraně přírody (č. 40/1956), který byl později nahrazen dnes platným zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Novým vyhlášením CHKO Moravský kras byly odstraněny veškeré nedostatky dosavadního výnosu. V rámci nového vyhlášení CHKO došlo:

 • ke zpřesnění vymezení území (do úrovně podrobnosti katastrální mapy),
 • k zajištění ochrany krasového území, které na současnou CHKO navazuje
 • k zajištění ochrany EVL Moravský kras (ve smyslu Nařízení vlády č. 318/2013 Sb.)
 • k nastavení potřebných bližších ochranných podmínek CHKO.

Bližší ochranné podmínky stanovené dosavadním výnosem byly neúčinné a nekorespondovaly s aktuálním trendem vývoje přírodních hodnot v území (biologický vývoj a přírodní procesy v krasovém území) a s potřebami zajištění ochrany přírodních hodnot v území. Oproti současným bližším ochranným podmínkám dochází v novém nařízení ke zpřesnění podmínek provádění těch činností, které svými důsledky mohou poškozovat krasové území, případně mohou způsobit zánik krasových jevů, např. upravování míst soustředěného vtoku srážkových vod do krasového podzemí a míst vznikajících závrtů, sbírání paleontologických nálezů a minerálů v jeskyních apod.

Nové vyhlášení CHKO Moravský kras bylo schváleno 18. 3. 2019 nařízením vlády 83/2019 Sb. a zonaci CHKO nově upravuje vyhláška MŽP 84/2019 Sb.  

 

Otevřít mapovou aplikaci - srovnání průběhu staré a nové hranice CHKO.

aplikace

Doporučení pro práci s aplikací

 • Pomocí vyhledávacího okna v pravém horním rohu, lze vyhledat požadovanou lokalitu podle adresy.
 • Přiblížit mapu na vybrané katastrální území lze pomocí ikony "Záložky"  zalozka
 • Letecké snímky, společně s katastrální mapou se zobrazí až při větším přiblížení mapy.
 •  Pomocí tlačítka tisk lze generovat mapy k tisku. Lze upravit název mapy a vybrat vhodný formát.
  • Po kliknutí na tlačítko "Pokročilé" lze nastavit další parametry včetně rozlišení výsledné mapy. Pro výsledky v dostačující kvalitě je potřeba nastavit rozlišení, alespoň na 150 DPI.
  • Po stisknutí tlačítka "Tisk" dojde k vygenerování mapy.

Mapová aplikace k zonaci CHKO (umožňuje mj. zobrazení a vyhledání parcely)

aplikace

Správa CHKO Moravský kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt