ÚSES

ÚSES (Územní systémy ekologické stability) jsou souborem vzájemně propojených přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se ÚSES místní, regionální a nadregionální.

ÚSES slouží jako jeden z podkladů pro územní plánování. Pro realizaci ÚSES (např. výsadbu stanovištně původních dřevin) 
lze získat finanční podporu z Programu péče o krajinu.

Mapa ÚSES na území CHKO Moravský kras je k dispozici jako příloha plánu péče.

Správa CHKO Moravský kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt