Správa CHKO Moravský kras >> Činnost správy >> Stráž ochrany přírody

Stráž ochrany přírody

Při Správě CHKO Moravský kras působí stráž přírody. Stráž ochrany přírody je ustanovována podle § 81 Zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny zejména z řad dobrovolných pracovníků. Členy stráže přírody jsou strážci a zpravodajové, vybavení služebním odznakem se státním znakem a průkazem stráže přírody, ve kterém je vymezen obvod jejich působnosti.

Strážci jsou oprávněni:

  • zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody
  • ukládat a vybírat blokové pokuty
  • vstupovat při výkonu své činnosti na cizí pozemky
  • pozastavit rušivou činnost ohrožující zájmy ochrany přírody
  • zadržet ke zjištění totožnosti osobu, která byla přistižena při porušování právních předpisů na úseku ochrany přírody a krajiny, a odevzdat ji orgánu PČR
  • požadovat součinnost PČR nebo obecní (městské) policie

Strážci požívají ochrany veřejného činitele.

Aktiv dobrovolných strážců řídí pracovník Správy CHKO Moravský kras RNDr. Antonín Tůma (tel. 951 425 034). Dobrovolní strážci při Správě CHKO Moravský kras mají vlastní internetové stránky - http://www.strazcichkomk.cz/ i facebookový profil.

Správa CHKO Moravský kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt