Správa CHKO Moravský kras >> Činnost správy >> Sport, turistika, rekreace

Sport, turistika, rekreace

Některé části CHKO Moravský kras (zejména okolí propasti Macocha a Punkevních jeskyní) patří k turisticky nejnavštěvovanějším místům v České republiky. Území bylo výletníky hojně vyhledáváno již v 19. století, v turistické literatuře bylo tehdy označováno jako „Moravské Švýcarsko“. Snahou Správy CHKO je usměrňovat turistický ruch takovým způsobem, aby byly jeho negativní vlivy na přírodu Moravského krasu co nejmenší.

Pěší turistika

Pěším turistům slouží v Moravském krasu hustá síť značených turistických cest. Zpřístupněna jsou  nejzajímavější a nejatraktivnější místa  Moravského krasu včetně lokalit na území přírodních rezervací a přírodních památek. Přístup na některé z nich je však možný pouze při dodržování podmínek daných zákonem o ochraně přírody a krajiny. Na území národních přírodních rezervací je zákonem zakázáno vstupovat mimo značené turistické cesty. K cestě na zajímavá místa CHKO Moravský kras doporučujeme turistům využít např. těchto značených turistických cest:

Červenou ze Šošůvky přes Holštejn do Ostrova u Macochy. Zajímavými místy na trase jsou jeskyně Lidomorna, zřícenina hradu Holštejn, propadání Bílé vody v Nové Rasovně, Wanklův závrt nebo Kalvodův kříž. Část trasy prochází Přírodní rezervací 
Bílá voda.

Žlutou ze železniční zastávky Adamov přes několik studánek a Máchův památník do Josefova a k jeskyni Býčí skála (navazuje na ni naučná stezka Josefovské údolí, která Vás mimo jiné zavede k technické památce Huti Františka). Část trasy prochází Národní přírodní rezervací Býčí skála.

Modrou z Brna-Líšně údolím Říčky přes Muchovu boudu do Ochozu u Brna (navazuje na ni naučná stezka Údolí Říčky) s odbočkou k jeskyni Pekárna. Část trasy prochází Přírodní rezervací Údolí Říčky.

Návštěvníkům jsou v Moravském krasu k dispozici 4 naučné stezky, jejich popis naleznete na stránce Naučné stezky.

Cykloturistika, jízda na koni

Cykloturistům doporučujeme využít sítě cyklistických tras, např.:

Brno-Líšeň, Říčky, Ochozská jeskyně, Hádek, Křtiny, Máchův památník, Nový hrad, Adamov (cca 35 km)

Sloup, Skalní Mlýn, Blansko (cca 15 km).

Na kole lze absolvovat též naučnou stezku Cesta železa (celková délka cca 30 km).

Podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je na území první a druhé zóny CHKO zakázáno pořádat soutěže na jízdních kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.

Na území národních přírodních rezervací je zakázáno jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody (cyklotrasy).

Na území národních přírodních rezervací je zakázáno jezdit na koních mimo značené turistické cesty.

Zákon č. 389/1995 Sb. o lesích zakazuje jezdit v lesích (i mimo území CHKO) mimo lesní cesty na kole, na koni, na lyžích 
nebo saních. Při pohybu cyklistů, jezdců na koni, ale třeba i lidí na běžeckých lyžích dochází  totiž k poškozovaní povrchu půdy 
a především přirozeného zmlazení dřevin.

Horolezectví

Na území CHKO jsou povoleny tyto horolezecké terény:

NPR Vývěry Punkvy

 • Macocha, Vršek Macochy – lezení je povoleno od 1. 7. do 31. 12., avšak pouze se souhlasem Správy CHKO Moravský kras v Blansku a Správy jeskyní Moravského krasu v Blansku pro každý výstup zvlášť
 • Macocha, Klenba Macochy – viz předchozí
 • Beran a Rorejsy – lezení povoleno od 1. 7. do 31. 12., sestup slaněním
 • Masiv Koně – lezení povoleno celoročně, sestup slaněním
 • Stěna nad vodárnou (pravá polovina) – lezení povoleno od 1. 7. do 31. 12., sestup slaněním
 • Kateřinský prst – lezení povoleno od 1. 7. do 31. 12., sestup slaněním
 • Býčí roh – lezení povoleno celoročně, sestup slaněním
 • Za zrcadlem – lezení povoleno celoročně, sestup slaněním
 • Saxifrága – lezení povoleno celoročně, sestup slaněním
 • Henryho stěna (pouze levá polovina) – lezení povoleno celoročně, sestup slaněním

NPR Býčí skála

 • Jáchymka – lezení povoleno celoročně, sestup slaněním
 • Stěna nad výtokem – lezení povoleno celoročně, sestup slaněním
 • Krkavčí skála – lezení povoleno od 1. 7. do 31. 12., sestup slaněním
 • Modrý rys – lezení povoleno od 1. 7. do 31. 12., sestup slaněním
 • Malé stěnky – lezení povoleno od 1. 7. do 31. 12., sestup slaněním
 • Býčí skála – lezení povoleno od 1. 7. do 31. 12., sestup slaněním
 • Kostelík – lezení povoleno celoročně, sestup slaněním

NPP Rudické propadání

 • Skály v Kolíbkách (Slza, Podhradí, Hrad) – lezení povoleno celoročně
 • Skály nad propadáním a v Kamenném žlíbku – lezení povoleno celoročně

Holštejn (PR Bílá voda)

 • Stará Rasovna – lezení povoleno celoročně, sestup slaněním
 • Lidomorna – lezení povoleno celoročně, sestup slaněním
 • Holštejnská jeskyně – lezení povoleno celoročně, sestup slaněním
 • V Buči – lezení povoleno od 1. 7. do 31. 12., sestup slaněním
 • Vaňousovy díry – lezení povoleno celoročně, sestup slaněním

Sloup (PR Sloupsko-šošůvské j.) – lezení povoleno celoročně, sestupy slaněním

Skály v PR Údolí Říčky (pouze Bajerova skála) – lezení povoleno celoročně, sestupy slaněním

Při horolezecké činnosti v NPR je nutné používat vyznačených přístupových cest!

Speleologie

Veřejnosti nepřístupné jeskyně je možné navštívit v rámci specializovaných odborných exkurzí Správy CHKO Moravský kras (po domluvě) nebo na pracovních akcích jeskyňářských skupin (po domluvě).

Rekreace

Chaty sloužící k individuální rekreaci jsou na území CHKO Moravský kras soustředěny především v jeho jižní části – v údolí Říčky (v návaznosti na brněnskou aglomeraci). Další chatová výstavba není  na území CHKO žádoucí.

Návštěvníci Moravského krasu mohou využít ubytovacích kapacit v Jedovnicích (autokemp Olšovec – stanování, chatky), chatovou osadu a tábořiště s koupalištěm ve Sloupu (směrem na Němčice), v blízkosti severní části CHKO leží kemp a lanové centrum v Baldovci. Hotel Skalní Mlýn a chata Útulna na Macoše se nachází v blízkosti Punkevních jeskyní, další ubytovací zařízení (hotely, penziony) lze najít v okolních městech a některých obcích. Ubytování pro skupiny mládeže poskytuje skautská základna na Kaprálově (Horním) Mlýně v údolí Říčky nebo chata Říčky u Ochozu.

Správa CHKO Moravský kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt