Plán péče

Plán péče o CHKO je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území (§ 38, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.). Zpracování plánů péče o CHKO zajišťuje Ministerstvo životního prostředí České republiky (dále MŽP) prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (příslušné Správy CHKO). Podrobnosti ke způsobu zpracování a obsahu plánu péče jsou stanoveny prováděcím předpisem a pro CHKO dále rozpracovány v metodickém pokynu MŽP, zveřejněném ve Věstníku MŽP č. 6/2004. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánu ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný.

Plán péče o CHKO Moravský kras je zpracován na období let 2019 až 2028. Byl zpracován kolektivem autorů složeným z pracovníků Správy CHKO Moravský kras a odboru ochrany přírody Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Jednotlivé části aktuálního plánu péče o CHKO Moravský kras lze stáhnout z databáze ústředního seznamu ochrany přírody zde.

 

Správa CHKO Moravský kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt