Správa CHKO Moravský kras >> Charakteristika oblasti

Charakteristika oblasti

Moravský kras je největší a nejvýznamnější krasovou oblastí České republiky s typicky vyvinutými formami povrchového a podzemního krasu, unikátní živou přírodou, s archeologickými doklady existence člověka v území již před 100 000 lety, je i oblastí s mnoha kulturními a technickými památkami. Moravský kras je územím s nejdelší historií výzkumu krasových lokalit v naší republice a má nezastupitelné místo v rozvoji mnohých vědeckých disciplin. Současně je i územím s řadou sídel a intenzivním hospodařením, hojně navštěvovaným turisty. Svým významem přesahuje hranice České republiky.

Chráněná krajinná oblast Moravský kras byla vyhlášena v roce 1956 na rozloze 92 km2. Po přehlášení v roce 2019 se zvětšila na 98 km2. CHKO  Moravský kras je druhou nejstarší chráněnou krajinnou oblastí na našem území. Moravský kras je z téměř 60% pokryt lesy, převážně listnatými. Nejcennější části území chráněné krajinné oblasti jsou chráněny v 11 přírodních rezervacích, ve 4 národních přírodních rezervacích a 2 národních přírodních památkách. Posláním CHKO Moravský kras je předat krajinu a přírodní dědictví v co nejzachovalejším stavu dalším generacím.

Přehledná mapa CHKO Moravský kras

Turistická mapa CHKO Moravský kras (1 : 60 000, formát A3)

Správa CHKO Moravský kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt