Správa CHKO Moravský kras >> Správa informuje >> Aktuality >> Rodové stromy v CHKO Moravský kras

Rodové stromy v CHKO Moravský kras

Rodové stromy v CHKO Moravský kras

12.1.2012

Na revitalizaci Novodvorské aleje se podílí studentka Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Některé stromy se stávají památnými až po několika stech letech a některé jsou památnými už v okamžiku jejich zasazení. Dokonce i dvojnásobně památnými. Jedním z takových příkladů jsou stromy vysazené na samý závěr roku 2011 třemi rodinami z Vavřince, Veselice a Suchdolu do mezer v Novodvorské lipové aleji památných stromů v CHKO Moravský kras. Památnými jsou proto, že se staly součástí již vyhlášené aleje památných stromů, ale také proto, že vysazené stromy představují klony památných lip ze severní Moravy, vypěstované v dendrologické zahradě Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. v Průhonicích.

 V rámci obnovy Novodvorské lipové aleje se tak Machovou lípou stal klon, tzv.  Fojtíkovy lípy u Šošovic. Dvojitý kmen dosahuje výšky 14 metrů s obvodem kmene 700 a 265 cm. Rodina sochaře Welzla ze Suchdolu si jako svůj rodový strom vybrala klon lípy od Hrádku, jejíž stáří se odhaduje na 600 let, s obvodem kmene  680 cm.  Rodovým stromem Stehlíkových z Veselice se stal klon Lípy od Ztraceného potoka nedaleko Vernířovic na Šumpersku. Původní strom je asi 500 – 600 let starý, to znamená, že je starší než první písemná zmínka o této hornické osadě, která je z roku 1558. Obvod kmene tohoto památného stromu dosahuje neuvěřitelných 843 cm. Výsadba klonů  památných lip byla financována z prostředků Nadace O2 v rámci programu Thing big, který pro obnovu Novodvorské aleje získala studentka Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity v Olomouci, Kateřina Židů.
Správa CHKO Moravský kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt