Správa CHKO Moravský kras >> Správa informuje >> Aktuality >> Nejkrásnější alej roku 2011 roste v CHKO Moravský kras

Nejkrásnější alej roku 2011 roste v CHKO Moravský kras

Nejkrásnější alej roku 2011 roste v CHKO Moravský kras

27.2.2012

Novodvorská alej se stala výtězem ankety "ALEJ ROKU 2011", kterou vyhlásilo ekologické sdružení ARNIKA.

Anketu“  ALEJ ROKU 2011“ vyhlásilo ekologické sdružení ARNIKA s cílem upozornit na krásu a i ekologickou důležitost  alejí v krajině. Vítěznou Novodvorskou alej v CHKO Moravský kras nechal vysázet v první čtvrtině 19. století starohrabě Hugo Salm. Byla součástí stromořadí, které spojovali Blansko, Obůrku a hrad Blansek. Od roku 1994 má alej složená z lip srdčitých a velkolistých status památného stromořadí. Největší lípa má obvod kmene 415 centimetrů. Z 53 přihlášených alejí  vybralo 5288 hlasujících právě Novodvorskou alej a přidělilo ji více jak třetinu všech hlasů. Ing. Esterka tak mohl za vyhlašovatele předat zástupcům vítězné aleje čestné uznání na setkání přátel Novodvorské aleje za začátku prosince loňského roku. Alej prochází v současné době postupnou obnovou při které se potkalo vzácné společenství lidí ochotných udělat ve svém volném čase vše potřebné pro záchranu tohoto přírodního skvostu. V první fázi vyřezal místní revírník pan Novák za pomoci žáků ZŠ Sloup velké množství náletových dřevin, výmladků a keřů, které následně zlikvidovali skauti z národního srazu skautů a dobrovolní hasiči z Vavřince. Uvolnili tak prostor pro zdravotní ořez korun a zakrytí trhlin ve stromech, které skvěle provedl mistr šindelářský pan Karel Švéda. Pro větší pohodlí návštěvníků vyrobil pan Václav Ševčík ze Sloupu pěknou dřevěnou lavici. Tu pak za pomoci pracovníků obecního úřadu ve Vavřinci osadili na místo s nejlepším výhledem na krajinu kolem Pustého žlebu. Mezery v aleji byly osázeny klony památných lip vypěstovaných v dendrologické zahradě v Průhonicích u Prahy. Obnova Novodvorské alej byla financována z finančních prostředků Nadace 02 a prostředků Agentury ochrany přírody ČR poskytnutých prostřednictvím správy CHKO Moravský kras. Za odborného dohledu Ing. Dominika France – lesníka správy CHKO Moravský kras a za mimořádné podpory starosty obce Vavřinec pana Miloslava Novotného se podařilo dotáhnout úsilí o záchranu této krásné aleje až do vítězného konce.  Není tedy náhodou, že obec Vavřinec, v jejímž katastru se alej nachází, letos získala ocenění „Vesnice roku Jihomoravského kraje“. Projekt obnovy Novodvorské aleje se stal pilotním projektem Nadace O2 v programu Think big v oblasti životního prostředí. Studentka Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity v Olomouci Kateřina Židů, která projekt přihlásila, tak realizací tohoto projektu navázala na svoji práci ve Středoškolské odborné činnosti o inventarizaci památných stromů v CHKO Moravský kras s kterou bude v letošním roce reprezentovat ČR na národním finále SOČ ve Slovenské republice.


Správa CHKO Moravský kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt