Detašovaná pracoviště

Zarząd PK Moravský kras >> Správa CHKO Moravský kras

Zarząd PK Moravský kras

Zarząd PK Moravský kras

Svitavská 29, 678 01 Blansko

tel.: +420 516 428 880
fax: +420 516 410 525

morkras@nature.cz

Morawski Kras jest najbardziej rozległym i najlepiej wykształconym obszarem krasowym w Republice Czeskiej. Obszar krasowy stanowi pas wapieni dewońskich na północ od Brna. Tutejszy krajobrazy charakteryzuje się płaskowyżami z dużą ilością lejów oddzielonych głębokimi żlebami przełomowymi. Większość wód, płynąca  z nie należącej do krasu części  Wyżyny Drahańskiej, wnika w ponorach na granicach wapieni do podziemia, gdzie podczas długiej ewolucji geologicznej wytworzyła skomplikowane labirynty jaskiń. Część północna Morawskiego Krasu jest odwadniana rzeczką  Punkvou i jej dopływami. . Znajduje się tu system jaskiniowy Amatérské jaskinie, który mierzy  w połączeniu z pobliskimi jaskiniami bez mała  35 km długości. Sprawia to, że jest zaliczany do najrozleglejszych systemów jaskiniowych w Europie Środkowej. W centrum Morawskiego Krasu głównym systemem jaskiniowym jest Rudické propadání - Býčí skála  o długości 12 km, zaś w części południowej najbardziej znaną jest jaskinia  Ochozská o długości niemal 2 km. Na obszarze Morawskiego Krasu występuje obecnie ponad 1 100 jaskiń. W wielu z nich zachowały się świadectwa dawno wymarłego życia oraz rozwoju społeczeństwa ludzkiego. W jaskini Kůlna znaleziono najstarsze - sprzed 120 000 lat, ślady zamieszkiwania Morawskiego Krasu przez neandertalczyka. Godne uwagi są także znaleziska rycin koni i bizonów na żebrach końskich z jaskini Pekárny. Wykonali je łowcy koni i reniferów, a ich wiek szacuje się na 11 000 do 13 000 lat. Jaskinie są oczywiście główną atrakcją  turystyczną tej krainy. Dla turystów  udostępnione  są: Punkevní, Kateřinská, Balcarka, Výpustek oraz Sloupsko-šošůvské jaskinie, a odwiedza je rocznie około 400 000 osób..

Podłoże geologiczne, ukształtowanie terenu, położenie na granicy obszaru panońskiego i hercyńskiego sprawiają, że  występują tu  także specyficzne siedliska dla roślin i zwierząt z udziałem gatunków karpackich. Godna uwagi jest fauna jaskiń. Najbardziej znane są nietoperze, dotychczas stwierdzono tu 21 ich gatunków. W jaskiniach Morawskiego Krasu żyją także liczne gatunki bezkręgowców, które są doskonale przystosowane do życia w całkowitych ciemnościach. Wiele z nich zostało tu opisane jako nowe dla nauki gatunki. Z kategorii roślin krytycznie zagrożonych rośnie tu na przykład na ścianie skalnej przepaści Macocha relikt glacjalny - zarzyczka górska (Cortusa matthioli), którą można znaleźć w Republice Czeskiej tylko na tym jedynym stanowisku. Lasy, przeważnie o składzie gatunkowym zbliżonym do  naturalnego, pokrywają prawie 60 % obszaru.

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1956
Rozloha: 92 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 4 národní přírodní rezervace
2 národní přírodní památky
11 přírodních rezervací
Jiné údaje: Dále jsou v působnosti Správy CHKO Moravský kras 2 národní přírodní rezervace (NPR Mohelenská hadcová step, NPR Krumlovsko-rokytenské slepence) a 2 národní přírodní památky (NPP Červený kopec, NPP Stránská skála), které se nacházejí mimo území CHKO Moravský kras.    
Zarząd PK Moravský kras

Víte, že...

Býčí skála ukrývá nejstarší datovanou kresbu na stěně jeskyně v České republice

Zarząd PK Moravský kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt