Správa CHKO Moravský kras >> Nové vyhlášení CHKO Moravský kras

Nové vyhlášení CHKO Moravský kras

Nové vyhlášení CHKO Moravský kras je připravováno z důvodu potřeby nahrazení legislativně zastaralého výnosu Ministerstva kultury ČSR, ze dne 4. července 1956, kterým byla CHKO Moravský kras zřízena. Tento výnos je v dnešní době nejstarším, dosud platným výnosem CHKO a byl vydán dokonce ještě před přijetím prvního zákona o ochraně přírody (č. 40/1956), který byl později nahrazen dnes platným zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Novým vyhlášením CHKO Moravský kras budou odstraněny veškeré nedostatky dosavadního výnosu. V rámci nového vyhlášení CHKO dojde

 • ke zpřesnění vymezení území (do úrovně podrobnosti katastrální mapy),
 • k zajištění ochrany krasového území, které na současnou CHKO navazuje
 • k zajištění ochrany EVL Moravský kras (ve smyslu Nařízení vlády č. 318/2013 Sb.)
 • k nastavení potřebných bližších ochranných podmínek CHKO.

Bližší ochranné podmínky stanovené dosavadním výnosem jsou neúčinné a nekorespondují s aktuálním trendem vývoje přírodních hodnot v území (biologický vývoj a přírodní procesy v krasovém území) a s potřebami zajištění ochrany přírodních hodnot v území. Oproti současným bližším ochranným podmínkám dochází v návrhu ke zpřesnění podmínek provádění těch činností, které svými důsledky mohou poškozovat krasové území, případně mohou způsobit zánik krasových jevů, např. upravování míst soustředěného vtoku srážkových vod do krasového podzemí a míst vznikajících závrtů, sbírání paleontologických nálezů a minerálů v jeskyních apod.

Pro účely projednávání nové hranice CHKO Moravský kras byla vytvořena webová mapová aplikace se zákresem stávající a navrhované hranice CHKO.

 

Otevřít mapovou aplikaci.

aplikace

Doporučení pro práci s aplikací

 • Pomocí vyhledávacího okna v pravém horním rohu, lze vyhledat požadovanou lokalitu podle adresy.
 • Přiblížit mapu na vybrané katastrální území lze pomocí ikony "Záložky"  zalozka
 • Letecké snímky, společně s katastrální mapou se zobrazí až při větším přiblížení mapy.
 •  Pomocí tlačítka tisk lze generovat mapy k tisku. Lze upravit název mapy a vybrat vhodný formát.
  • Po kliknutí na tlačítko "Pokročilé" lze nastavit další parametry včetně rozlišení výsledné mapy. Pro výsledky v dostačující kvalitě je potřeba nastavit rozlišení, alespoň na 150 DPI.
  • Po stisknutí tlačítka "Tisk" dojde k vygenerování mapy.

Správa CHKO Moravský kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt